Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Παρέμβαση στην Περιφέρεια στις 30/9/15

Δελτίου Τύπου
Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην Αττική

Από τις ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής, Ε΄ Αθήνας,
Ε΄ Αν. Αττικής, Ν. Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου, Α΄Δυτ. Αττικής (Ελευσίνα), Β΄ Αθήνας

Στη συνάντηση, που έγινε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση, συμμετείχαν 12 ΕΛΜΕ της Αττικής με εκπροσώπους των ΔΣ και άλλους συναδέλφους και εκπρόσωποι γονέων από την Ανατολική Αττική. Ήταν εκεί οι ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας, Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Ε΄ Αθήνας, Ν. Σμύρνης-Καλλιθέας-Μοσχάτου, Πειραιά, Α΄ Δυτ. Αττικής, Γ΄ Δυτ. Αττικής, Ε΄ Αν. Αττικής, Α΄Δυτ. Αττικής (Ελευσίνα) και Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής.

Δεν εξασφαλίσθηκε καμία ουσιαστική και οριστική δέσμευση στο πολύ κρίσιμο θέμα της έγκρισης ολιγομελών τμημάτων τόσο στα Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια όσο και στα ΕΠΑΛ. Ο Περιφερειακός Δ/ντης τόνιζε διαρκώς ότι θα ισχύσει ό,τι ορίζει η νομοθεσία λες και εμείς ήμασταν εκεί για να μας εξηγεί τα νομικά κωλύματα που υπάρχουν και όχι για να διευθετηθούν τα τεράστια προβλήματα προς όφελος των μαθητών, των γονιών και  των εκπαιδευτικών. Παρουσιάστηκε πλήρως εναρμονισμένος με τη γραμμή και τις επιταγές του Υπουργείου για να υλοποιηθούν όσα έχουν νομοθετηθεί από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και τα οποία 5 χρόνια τώρα υποβαθμίζουν δραματικά τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία και την οδηγούν στην πλήρη απαξίωσή της. 

Τα ζητήματα που τέθηκαν

1.      Να εγκριθεί η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων γενικής παιδείας και κατεύθυνσης – προσανατολισμού λόγω μικρών αιθουσών, μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικών τοπικών συνθηκών. Φέτος οι τομείς και οι
ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα επαναλειτουργούν μετά από δύο χρόνια. Γι΄ αυτό πρέπει να λειτουργήσουν τα τμήματά τους με λιγότερους μαθητές από όσους προβλέπεται, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν αυτές οι ειδικότητες. Επιπλέον, προτείνεται για προφανείς λόγους να ισχύσει το ίδιο και για όλες τις άλλες ειδικότητες των ΕΠΑΛ.
2.      Πώς θα γίνει η κάλυψη των κενών σε ΕΠΑΛ, σε Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια; Πώς θα γίνει η κάλυψη των τεράστιων κενών στα σχολεία της Ειδικής Αγωγής;
3.      Να εξασφαλιστεί στους αποφοίτους ΕΠΑΛ η δυνατότητα πρόσβασης και στα ΑΕΙ, η οποία μετατέθηκε σε μεταγενέστερο έτος απ’ αυτό του απολυτήριού του, με το νόμο 4310/2014. Επίσης, για τους απόφοιτους, που επιθυμούν να επανεγγραφούν και να παρακολουθήσουν άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα και υπάρχουν κοινά ωρολόγια προγράμματα στη Β΄ τάξη, να δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στη Γ΄ τάξη και όχι στη Β΄ των Ημερήσιων ΕΠΑΛ και στη Γ΄ και όχι στη Β΄ τάξη των Εσπερινών.
4.      Να υπάρξει οδηγία του Υπουργείου, που να δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη των ΕΚ και ΕΠΑΛ να διδάσκουν και το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων. Αυτό προφανώς θα ισχύει και για όλους τους συναδέλφους αυτών των σχολικών μονάδων.
5.      Να προσδιοριστεί άμεσα για τα ΕΠΑΛ η εξεταστέα ύλη στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα υπόλοιπα  και να σταλούν οι οδηγίες διδασκαλίας. Να διατεθούν αμέσως όλα τα βιβλία ειδικότητας με ειδική μέριμνα για τα βιβλία στις ειδικότητες που επαναλειτουργούν. Φέτος και στην ΤΕΕ απαιτήθηκε οι μαθητές να αγοράζουν βιβλία Αγγλικών. Το Υπουργείο να φροντίσει για την δωρεάν διανομή τους στα ΕΠΑΛ, αλλά και τα Γενικά Λύκεια.
6.      Οι συνάδελφοι κοινών ειδικοτήτων με την Α/Βάθμια συχνά διατίθενται σε αυτήν πριν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά της Β/Βαθμιας. Στη συνέχεια πρέπει να μπορούν να κάνουν αίτηση για τα λειτουργικά σε Γυμνάσια – Λύκεια.
7.      Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε συναδέλφους, που δεν έχουν ωράριο, να διατεθούν στην Περιφέρεια με απολύτως διαφανείς διαδικασίες (δήλωση κενών, μόρια) και ταυτόχρονα πρέπει να προστατευθούν από το να τοποθετηθούν σε πολύ απομακρυσμένα σχολεία.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον Περιφερειακό Δ/ντή

Ο Περιφερειακός δεν τοποθετήθηκε στα ζητήματα που αφορούν τα ζητήματα 3 και 5. Δεν εξασφαλίσθηκε καμία οριστική δέσμευση στο κρίσιμο θέμα της έγκρισης ολιγομελών τμημάτων τόσο στα Γενικά Λύκεια και Γυμνάσια όσο και στα ΕΠΑΛ σε όλες τις ειδικότητες, όπως είναι φυσικό, κι όχι μόνο σε αυτές που επαναλειτούργησαν μετά τη διαθεσιμότητα.
1.      Πιο συγκεκριμένα για τα τμήματα Γενικής Παιδείας τόνισε ότι οι 27μαθητές/τμήμα είναι το νόμιμο άνω όριο, ενώ ένα τμήμα με 25 μαθητές μπορεί να θεωρείται ολιγομελές και να αιτιολογείται ανάλογα. Για να έχουμε 30άρια τμήματα πρέπει να υπάρχει σχετική αιτιολόγηση… Σε κάθε περίπτωση τμημάτων Γενικής Παιδείας με κάτω από 27 μαθητές θα εξεταστεί η νομιμότητα σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες στο τμήμα, το εμβαδό των αιθουσών, τις ιδιαίτερες σχολικές και τοπικές συνθήκες και με ό,τι άλλο μπορεί να ελαττώσει τον αριθμό των μαθητών/τμήμα με βάση τη νομοθεσία. Κάναμε, δηλαδή, βήματα πίσω από την προηγούμενη χρονιά. Διεκδικούσαμε να μην ξεπερνούν τα τμήματα τους 25 και τώρα η κυβέρνηση μας βάζει όριο τους 27. Θυμίζουμε ότι με την ΟΛΜΕ διεκδικούμε τους 20 στο τμήμα. Συνολικά δεν δέχθηκε την πρότασή μας να ζητήσει από τις Διευθύνσεις να μην κάνουν τον Προκρούστη και κόβουν ό, τι περισσεύει κατά την κρίση τους. Δηλαδή, δεν δέχθηκε την πρόταση να εγκρίνουν οι Διευθύνσεις στο δικό τους επίπεδο τις αιτιολογημένες προτάσεις των σχολείων για τον αριθμό των τμημάτων και να τις προωθούν στην Περιφέρεια. Από την άλλη ίσως για να χρυσώσει το χάπι ο Περιφερειακός δήλωσε ότι σε περιοχές όπως η Ανατολική Αττική και μέρη της Δυτικής Αττικής, λόγω των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των σχολείων, θα αντιμετωπιστούν θετικά τα ολιγομελή. Για τη Γ΄ τάξη ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, όπου η νομοθεσία απαιτεί 10 μαθητές κατ’ ελάχιστο, τονίσθηκε ότι για τα ολιγομελή τμήματα υπάρχει η λογική ότι πρέπει να επιτραπεί στους μαθητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο σχολείο τους, χωρίς όμως να ισχύσει κάτι τέτοιο οριζόντια για όλα τα ΕΠΑΛ, αλλά εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει εφικτή εναλλακτική λύση με βάση τον οικιστικό ιστό και την ύπαρξη όμοιων ειδικοτήτων στα πλησιέστερα ΕΠΑΛ. Για τη Β΄ τάξη στις ειδικότητες, όπου ο νόμος απαιτεί 12 μαθητές κατ’ ελάχιστο, η απάντηση ήταν πάλι ότι κάθε περίπτωση θα εξετασθεί ξεχωριστά με βάση τις εισηγήσεις από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας, αναφέροντας ότι για τις ειδικότητες που επαναλειτουργούν θα υπάρξει μια ευνοϊκότερη μεταχείριση χωρίς δέσμευση για κάτι πιο συγκεκριμένο που θα ισχύσει σε όλα τα ΕΠΑΛ. Αν δεν γίνει πιο ευνοϊκή η στάση του Υπουργείου και της Κυβέρνησης ειδικά προς την Επαγγελματική Εκπαίδευση, αυτή κινδυνεύει να μην ορθοποδήσει ξανά. Τα εγκληματικά μνημόνια κι η δολοφονική πολιτική των διαθεσιμοτήτων και των καταργήσεων τομέων και σχολείων, των ΕΠΑΣ, την έχουν πλήξει πολύ σοβαρά. Αν δεν υποστηριχθούν τα ολιγομελή σε όλες τις ειδικότητες και πανελλαδικά, τότε η επαναλειτουργία των καταργημένων ειδικοτήτων και η επιστροφή των διαθέσιμων θα είναι ένα βήμα μισό προς το κενό και το χάος των εντολών του ΟΟΣΑ και του 3ου μνημονίου.

2.      Για την κάλυψη κενών σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ανέφερε ότι στην Περιφέρεια Αττικής τα κενά είναι περίπου 320 (μετά την πρόσληψη 100 αναπληρωτών) ενώ μίλησε για «κινούμενη άμμο» σε σχέση με τον ακριβή αριθμό τους. Ανέφερε ότι στα σχολεία τα κενά είναι αρκετά περισσότερα σε σχέση με τους 320 διότι οι Δ/νσεις δεν έχουν ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, ενώ υπάρχουν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ. Ζητήσαμε να υπάρξει παρέμβασή του για επίσπευση των διαδικασιών των ΠΥΣΔΕ, αλλά όχι σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων. Δεν δεσμεύτηκε, όπως δεν δεσμεύτηκε και σε χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη όλων των κενών με αναπληρωτές αφού «δεν ελέγχει τις χρηματοδοτικές ροές». Για την Ειδική Αγωγή αναγνώρισε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς υπολογίζει ότι για την Αττική υπάρχουν 500 κενά σε βοηθητικό προσωπικό και πολύ πιο πάνω από αυτά (ίσως και 1000) σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Ανέφερε ότι ίσως και εντός εβδομάδας θα αρχίσουν να τοποθετούνται οι πρώτοι αναπληρωτές στα σχολεία αυτά χωρίς όμως να μπορεί να δεσμευτεί για το πότε ακριβώς  θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα ανοίξουν ουσιαστικά καθώς είπε ότι «τα σχολεία της Ε.Α., αν δεν έχουν σχεδόν όλο το προσωπικό, δεν μπορούν να λειτουργήσουν».

3.      Δεν έγινε τοποθέτηση και παρέπεμψε στο Υπουργείο, που είναι το αρμόδιο κατά τον Περιφερειακό.

4.      Ο Περιφερειακός ανέφερε ότι είναι θέμα του Υπουργείου να ρυθμίσει το θέμα ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη των ΕΚ και ΕΠΑΛ να διδάσκουν και το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων. Αν δεν γίνει αυτό, ο νόμος λέει ότι τα στελέχη αυτά πρέπει να διδάσκουν μόνο το εργαστηριακό μέρος. Κι αυτό παρά τα σοβαρά προβλήματα, που προκαλεί στην κάλυψη του ωραρίου και στη εύρυθμη κι αποδοτική λειτουργία των σχολείων.

5.      Δεν έγινε καμιά τοποθέτηση και παρέπεμψε στο Υπουργείο και το ΙΕΠ που είναι αρμόδια για τα θέματα.

6.      Για τους συναδέλφους κοινών ειδικοτήτων με την Α/Βάθμια ανέφερε ότι έχει προχωρήσει η διάθεσή τους στην Α/Βάθμια, αλλά, πριν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά της Β/Βαθμιας, δηλαδή, χωρίς να γνωρίζουν αν υπάρχουν θέσεις γι΄αυτούς στη Β/Βαθμια. Επιπλέον, στη συνέχεια δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πιθανά λειτουργικά κενά στις ειδικότητές τους σε Γυμνάσια – Λύκεια διότι κάτι τέτοιο όπως υποστήριξε θα σήμαινε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνονται ακόμη τοποθετήσεις. Μοιάζει να μας λέει ο Περιφερειακός ότι όλες αυτές οι τραγικές καθυστερήσεις φέτος και τα προηγούμενα μαύρα μνημονιακά χρόνια στη στελέχωση των σχολείων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην τεράστια προσπάθεια των εκπαιδευτικών σωματείων για διαφανή και δίκαιη διαδικασία στη στελέχωση αυτή και όχι στα τραγική ολιγωρία και τα σφάλματα των κυβερνήσεων και της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας του Υπουργείου!...

7.      Για όσους συναδέλφους τελικά δεν έχουν ωράριο στην περιοχή τους, ανέφερε ότι θα διατεθούν στην Περιφέρεια με βάση τη δήλωση κενών και τα μόριά τους. Αλλά δεν αποσαφήνισε καθόλου αν αναφέρεται σε μηδενικό ωράριο ή και σε μειωμένο κι αν η διάθεση θα γίνει με δικό τους αίτημα ή υποχρεωτικά με απόφαση της Υπηρεσίας.

Τελικά, οι προθέσεις του Περιφερειακού Διευθυντή φάνηκαν την επόμενη μέρα, το μεσημέρι της Πέμπτης, 1-10-15. Με έγγραφό του ζητούσε από τις Διευθύνσεις να δώσουν μέχρι την επόμενη ημέρα το μεσημέρι (Παρασκευή) κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των πλεοναζόντων καθηγητών ανά σχολείο και το τηλέφωνό τους. Επιβάλλεται να σταματήσει το παιχνίδι του Υπουργείου με τις αναθέσεις. Οι καθηγητές δεν είμαστε αναλώσιμα υλικά.

Μετά από όλα αυτά νομίζουμε ότι είναι σαφές ότι επιβάλλεται συνεχής εγρήγορση από όλους τους συναδέλφους και τα σωματεία μας, τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, αλλά και το γονεϊκό και το μαθητικό κίνημα ώστε να γίνουν και νέες παρεμβάσεις στις Διευθύνσεις, στην Περιφέρεια και το Υπουργείο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, συντονισμένα και αγωνιστικά, θα μπορέσουμε να προστατέψουμε τη Δημόσια Δωρεάν Παιδεία στο εκρηκτικό περιβάλλον του επελαύνοντος 3ου εγκληματικού μνημονίου.


ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
 Δημόσια, Δωρεάν και Δημοκρατική Παιδεία για όλη τα νεολαία
  Και για μια κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης και δικαίου για όλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου