Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Κρίσιμα θέματα στα σχολεία μαςΘέματα εγγραφών και μετεγγραφών, συγκοινωνίας
 και παραβατικότητας και χρηματοδότησης

Με βάση τις ανάγκες της περιόδου κρίνουμε σκόπιμο να επανέλθουμε στα θέματα, που είχαν τεθεί την Τετάρτη, 20 Απριλίου, στη συνάντηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ με τους 11 από τους 15 διευθυντές των σχολείων της περιοχής. Αυτά τα σημαντικά θέματα στη συνέχεια τέθηκαν από το ΔΣ στον πρόεδρο της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της ΔΕΠ την Παρασκευή, 22 Απριλίου. Τα ζητήματα παρατίθενται στη συνέχεια.
·         Εγγραφές από Δημοτικά και από Γυμνάσια και μετεγγραφές. Τονίστηκε ότι χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις επιβεβαίωση των διευθύνσεων των μαθητών και πιθανή επανεξέταση των σχολικών ορίων, ώστε να υπάρχει πιο ισόρροπη κατανομή των μαθητών μεταξύ των σχολείων. Επίσης, χρειάζεται να υπάρξει περιορισμός των μετεγγραφών στις απόλυτα αναγκαίες ώστε να μην αποδυναμώνονται ιδιαίτερα κάποια σχολεία. Καταλήξαμε ότι για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι εγγραφές και οι μετεγγραφές  θα πρέπει να κατατίθενται από τους γονείς συγκεκριμένα δικαιολογητικά: λογαριασμός ΔΕΗ, υπεύθυνη δήλωση και έγγραφο από εφορία (Εκκαθαριστικό ή Ε1 για επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας). Για να υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία χρειάζεται να δράσουν ιδιαίτερα οι Διευθύνσεις Α/βαθμιας και Β/βαθμιας Δυτικής Αττικής και ο Δήμος Φυλής.

·         Τρόπος και χρόνος χρηματοδότησης των σχολείων. Τέθηκε από κάποιους διευθυντές στο ζήτημα της χρηματοδότησης να υπολογίζονται τα χρήματα ανά μαθητή και όχι ανά ζώνη. Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Β/βάθμιας Σχ. Επιτροπής φάνηκε ότι, όταν υπολογίζονται τα χρήματα ανά μαθητή, υπάρχει ζήτημα με τον αριθμό των μαθητών. Από την άλλη αναγνωρίστηκε ότι η ρύθμιση με τις ζώνες ήθελε βελτίωση γιατί τα πολύ μεγάλα σχολεία έπαιρναν μικρότερη χρηματοδότηση από τις ανάγκες τους. Η σχετική βελτίωση θα γινόταν άμεσα.

·         Φύλαξη σχολείων και παραβατικότητα. Δεν έχουμε σημαντικές παραβιάσεις  από την αρχή του 2016, ούτε και σοβαρά επεισόδια εντός των σχολείων. Όμως, έχουν παρατηρηθεί συμβάντα γύρω από σχολεία κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν άμεσα και ικανοποιητικά από το Δήμο την αστυνομία και τους άλλους αρμόδιους. Έτσι, διαταράχθηκε και η λειτουργία των σχολείων, που ήταν κοντά στα συμβάντα αυτά. Έγινε σαφές ότι χρειάζεται επαρκέστερη φύλαξη των σχολείων από το Δήμο εσωτερικά, εξωτερικά και περιμετρικά σε όλο το 24ωρο.

·         Μεγάλη ανάγκη για άμεση βελτίωση της τοπικής συγκοινωνίας. Είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα, που επηρεάζει όλη την τοπική κοινωνία. Η αντιμετώπισή του θα συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των πολλών μετεγγραφών, αλλά και των φαινομένων παραβατικότητας, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω. Τίθεται από την ΕΛΜΕ, τα σχολεία και τους γονείς συστηματικά εδώ και 2 χρόνια και παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του ίδιου του Δημάρχου δεν υπάρχει ως τώρα λύση. Συμφωνήθηκε να το θέσουν και πάλι οι διευθυντές, αλλά και ο πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής σε όλους τους αρμόδιους (Δήμο, Περιφέρεια, ΟΣΥ-ΕΘΕΛ). Δεν είναι δυνατό να υπάρχουν στην περιοχή το μοναδικό αμαξοστάσιο με υγραέριο και ο χώρος απόσυρσης των αστικών λεωφορείων και να επικρατεί αυτό το χάλι στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο με πρώτα θύματα τους μαθητές μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιβάλλεται ο Δήμος να λύσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα με δικούς του πόρους, που χρησιμοποιούνται πλουσιοπάροχα σε άλλα ζητήματα και να λειτουργήσει δημοτική συγκοινωνία.

·         Αρκετές κατασκευαστικές παρεμβάσεις εκκρεμούν. Επισημάνθηκαν διάφορες εκκρεμότητες από τους διευθυντές. Η θέση του προέδρου της Σχ. Επιτροπής είναι ότι προσπαθεί ο Δήμος να ανταποκριθεί στα διάφορα προβλήματα και για αυτό ζητά έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση από τα σχολεία.

Χρειάζεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τα σχολεία, τη Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου, τους γονείς και την ΕΛΜΕ προς τους αρμόδιους (Διεύθυνση Β/βαθμιας Δ. Αττικής Δήμο, Περιφέρεια, ΟΣΥ-ΕΘΕΛ, υπουργεία κλπ), ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά όλα αυτά τα ζητήματα.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου