Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

15ο Συνέδριο & Νέο ΔΣ της ΟΛΜΕ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΛΜΕ, 28/6/11
(Το μέτρο= 38, σε παρένθεση τα αποτελέσματα του 2009)

ΔΑΚΕ: 120 (180), -60, 3 έδρες (-1 έδρα)
ΠΑΣΚ: 107 (141), -34, 3 έδρες (σταθερά)
ΣΕΚ: 80 ( 90), -10, 2 έδρες (σταθερά)
ΕΣΑΚ: 59 ( 56), +3, 2 έδρες (+1 έδρα)
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 51 ( 43), +8, 1 έδρα (σταθερά)
++ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 423(523), -100 αντιπρόσωποι

ΔΑΚΕ: 28,50 % (34,75 %), -6,25 %
ΠΑΣΚ: 25,42 % (27,22 %), -1,80 %
ΣΕΚ: 19,00 % (17,37 %), +1,63 %
ΕΣΑΚ: 14,01 % (10,81 %),+3,20 %
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 12,11 % ( 8,30 %), +3,81%
++ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Την Τρίτη 12/7/2011 συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ
Πρόεδρος: Νίκος Παπαχρήστος, ΔΑΚΕ
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Αλεβυζάκης, ΠΑΣΚ
Γεν. Γραμματέας: Θεμιστοκλής Κοτσιφάκης, ΣΕΚ
Ειδ. Γραμματέας: Γιάννης Ρουμπακιάς, ΠΑΣΚ
Οργανωτικός Γραμματέας: Ελένη Ζωγραφάκη, ΣΕΚ
Ταμίας: Δημήτρης Γκίνης, ΔΑΚΕ

Μέλη: Δημήτρης Πεππές
Λουκάς Κορφιάτης
Ηλίας Πατίδης
Βασίλης Λυκούρας
Παύλος Αντωνόπουλος